Бергон интернет и телевизия
http://forum.bergon.net/

Конфигуриране,инсталиране и действие с psybnc
http://forum.bergon.net/viewtopic.php?f=34&t=15201
Страница 1 от 1

Автор:  kiril [ 07 Мар 2006 07:55 ]
Заглавие:  Конфигуриране,инсталиране и действие с psybnc

За тези които незнаят как да си пуснат psybnc неговото конфигуриране,инсталиране и действие:

# cd

Като за начало трябва да вземем source code-a :)) (има много начини да направите това ... lynx,links,wget or ftp ние ще използваме wget)

(kiril@Elionor)-(06:39am)-(03/07)-(2)
(~)> wget http://www.psybnc.net/psyBNC-2.3.2-7.tar.gz
--06:39:31-- http://www.psybnc.net/psyBNC-2.3.2-7.tar.gz
=> `psyBNC-2.3.2-7.tar.gz'
Resolving www.psybnc.net... 69.36.7.238
Connecting to www.psybnc.net|69.36.7.238|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 311,715 (304K) [application/x-gzip]

100%[=================================================================================================>] 311,715 7.16K/s ETA 00:00

06:40:13 (7.48 KB/s) - `psyBNC-2.3.2-7.tar.gz' saved [311715/311715]

Това нагледно е как става и се изпълнява а отдолу е самата команда:

# wget http://www.psybnc.net/psyBNC-2.3.2-7.tar.gz

Сега трябва да дезархивираме source-a:

# tar -zxf psyBNC-2.3.2-7tar.gz
# rm -f psyBNC2.3.2-7.tar.gz
# cd psybnc/

Забележка: Ако се опитвате да инсталирате psyBNC на система различна от Линукс, трябва да изпълните следните команди:

# gzip -d psyBNC2.3.2-7.tar.gz
# tar xf psyBNC2.3.2-7.tar
# rm -f psyBNC2.3.2-7.tar
# cd psybnc/

Сега, нека компилираме source-a. (Забележете че тук няма configure script)

# make

или това ще разгледаме по долу нагледно:

Initializing bouncer compilation
[*] Running Conversion Tool for older psyBNC Data.
[*] Running Autoconfig.
System: Linux
Socket Libs: Internal.
Environment: Internal.
Time-Headers: in time.h and sys/time.h
Byte order: Big Endian.
IPv6-Support: Yes.
async-DNS-Support: Yes.
SSL-Support: Yes.
Creating Makefile
Random Seed created.
[*] Compiling MakeSalt for Encryption..
Creating Salt File
Salt File created. Move the Salt File to a safe location after
psyBNC was compiled and delete it on your shell. You will need
the File later for update Compiling.
[*] Compiling Bouncer..
make[1]: Entering directory `/home/kiril/psybnc'
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/psybnc.c -o src/psybnc.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/match.c -o src/match.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_client.c -o src/p_client.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_crypt.c -o src/p_crypt.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_dcc.c -o src/p_dcc.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_hash.c -o src/p_hash.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_idea.c -o src/p_idea.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_inifunc.c -o src/p_inifunc.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_link.c -o src/p_link.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_log.c -o src/p_log.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_memory.c -o src/p_memory.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_network.c -o src/p_network.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_parse.c -o src/p_parse.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_peer.c -o src/p_peer.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_server.c -o src/p_server.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_socket.c -o src/p_socket.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_string.c -o src/p_string.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_sysmsg.c -o src/p_sysmsg.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_userfile.c -o src/p_userfile.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_uchannel.c -o src/p_uchannel.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_script.c -o src/p_script.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_topology.c -o src/p_topology.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_intnet.c -o src/p_intnet.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_blowfish.c -o src/p_blowfish.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_translate.c -o src/p_translate.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/p_coredns.c -o src/p_coredns.o
gcc -I./src/ -I. -I/usr/local/ssl/include -c -O -DHAVE_CONFIG -DBIGENDIAN -DIPV6 -DNOSYSTIME -DHAVE_SSL src/snprintf.c -o src/snprintf.o
gcc -o psybnc -O src/psybnc.o src/match.o src/p_client.o src/p_crypt.o src/p_dcc.o src/p_hash.o src/p_idea.o src/p_inifunc.o src/p_link.o src/p_log.o src/p_memory.o src/p_network.o src/p_parse.o src/p_peer.o src/p_server.o src/p_socket.o src/p_string.o src/p_sysmsg.o src/p_userfile.o src/p_uchannel.o src/p_script.o src/p_topology.o src/p_intnet.o src/p_blowfish.o src/p_translate.o src/p_coredns.o src/snprintf.o -lm -L/usr/local/ssl/lib -lssl -lcrypto -lresolv
*** GENERATING SSL-KEYS FROM CERTIFICATE **
* You will be prompted for Cert-Contents *
* This Infos will be used only for SSL *
* Alter the informations to your values *
* for the sake of correct Cert-Checking *
*******************************************
Generating certificate request ..
Generating a 2048 bit RSA private key
.......................................................................................................................+++
.........................................................................................................+++
writing new private key to 'key/psybnc.key.pem'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name [DE]: -> Тук се оказва страната примерно само BG
State/Province [Somewhere]: -> Щат или провинция Dobrich
Locality Name (eg, city) []: -> Името на града пак Dobrich
Organization Name (eg, company) [tCl]: Arkadietz cOrp. ( Примерно )
Organizational Unit Name (eg, section) [psyBNC]:Arkadietz cOrp. ( Примерно)
Common Name (Full domain of your server) []: -> Името на домайна квото искате пишете примерно bergon.net

И се получава това: ( при вас триябва да е малко по различно в смисъл данните които сте въвели )

Country Name [DE]:BG
State/Province [Somewhere]:Dobrich
Locality Name (eg, city) []:Dobrich
Organization Name (eg, company) [tCl]:Arkadietz cOrp.
Organizational Unit Name (eg, section) [psyBNC]:Arkadietz cOrp.
Common Name (Full domain of your server) []:bergon.net
Generating self-signed certificate ..
Generating fingerprint ..
subject= /C=BG/ST=Dobrich/L=Dobrich/O=Arkadietz cOrp./OU=Arkadietz cOrp./CN=bergon.net
notBefore=Mar 7 04:48:33 2006 GMT
notAfter=Mar 7 04:48:33 2007 GMT
MD5 Fingerprint=3E:8B:68:5B:89:B0:59:B2:E4:5F:6D:3E:CF:38:48:2C
psyBNC2.3.2-7-Linux ready. Please read the README before you run psybnc.
make[1]: Leaving directory `/home/kiril/psybnc'
-rwxr-xr-x 1 kiril users 221160 2006-03-07 06:42 psybnc
done.
(kiril@Elionor)-(06:48am)-(03/07)-(2)
(~/psybnc)>
(kiril@Elionor)-(06:48am)-(03/07)-(2)
(~/psybnc)> ls
CHANGES FAQ README TODO help/ lang/ makefile.out menuconf/ psybnc* psybncchk* scripts/ targets.mak
COPYING Makefile SCRIPTING config.h key/ log/ makesalt* motd/ psybnc.conf salt.h src/ tools/
(kiril@Elionor)-(06:49am)-(03/07)-(2)
(~/psybnc)>

Показва ни файловете и сега триябва да оправин psybnc.conf

pico mcedit joe vi -> това са текстови редактори за конзола с тях ще отворим фаила

pico psybnc.conf примерно и ни излиза:

PSYBNC.SYSTEM.PORT1=31337 -> оправяте този порт на които искате да влизате на бнц-то си и нищо друго
PSYBNC.SYSTEM.HOST1=*
PSYBNC.HOSTALLOWS.ENTRY0=*;*

Натиснете ctrl+x
Ще ви изкара следното нещо:
Save modified buffer (ANSWERING "No" WILL DESTROY CHANGES) ?
Y Yes
^C Cancel N No
Натиснете y и след това Enter

Готови сте с psybnc-то си:
Сега просто напишете:
./psybnc
Триябва да ви излезе следното нещо:
kiril@Elionor)-(06:54am)-(03/07)-(2)
(~/psybnc)> ./psybnc
.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.
,----.,----.,-. ,-.,---.,--. ,-.,----.
| O || ,-' \ \/ / | o || \| || ,--'
| _/ _\ \ \ / | o< | |\ || |__
|_| |____/ |__| |___||_| \_| \___|
Version 2.3.2-7 (c) 1999-2003
the most psychoid
and the cool lam3rz Group IRCnet

`-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=tCl=-'
Configuration File: psybnc.conf
Language File: psyBNC Language File - English
No logfile specified, logging to log/psybnc.log
Listening on: 0.0.0.0 port 1999
psyBNC2.3.2-7-cBtITLdDMSNpE started (PID 13606)
(kiril@Elionor)-(06:55am)-(03/07)-(2)
(~/psybnc)>

Честито вече имате psybnc, но все още не сте свършели :)
Триябва да оправим t.n Crontab

За да сложите вашето psyBNC в crontab, следвайте следните инструкции:

# mcedit psybncchk

Намерете този стринг:

PSYBNCPATH=/home/user-a/psybnc

Направете го на:

PSYBNCPATH=/home/user-a/psybnc

Save-айте и излезте. Сега направете crontab-a:

# crontab -e ( natisnete insert da pishete )
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /home/user-a/psybnc/psybncchk dev/null 2>&1

Natisnete Escape sled tova tezi :x! i Enter

За да проверите дали psyBNC-то е в crontab-a напишете

# crontab -l

и вижте.

Copyright (C) 2006 Arkadietz.Org cOrp.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/